Muhammad bin Maslamah - Sahabat Anshor

Muhammad bin Maslamah - Sahabat Golongan AnshorMuhammad bin Maslamah adalah seorang sahabat dari golongan Anshar yang mempunyai postur tubuh yang besar jika dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Bersifat pendiam dan serius. Dia dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Abu Ubaidah Al Jarrah. Di antara jasanya ialah berhasil menumpas salah satu pemuka kaum Munafiq Madinah. Nabi Muhammad memberinya gelar sebagai Pahlawan Rasulullah. Kerana sikap amanahnya, jujur dan tegas dalam menjalankan tugas, dia dilantik menjadi pengawas ketika zaman Kekhalifahan Umar bin Khattab dalam mengawasi prilaku dan kepribadian wakil khalifah di seluruh negara. Ketika terjadinya Perang Jamal dan Perang Siffin, dia bersikap netral dan tidak menyebelahi pihak manapun. Muhammad bin Maslamah meninggal dunia pada bulan Safar tahun 46 Hijriah Ketika berumur tujuh puluh tujuh tahun.

Sahabat asal Ansar dari suku Aus ini termasuk yang mempunyai keutamaan. Dia termasuk orang yang bernama Muhammad di zaman Jahiliah. Beliau ikut membunuh Kaab bin Asyraf yang menghasut suku Quraisy untuk memerangi Nabi . Beliau ini sempat mengikuti perang penaklukan Mesir dan Syam. Beliau tidak mengikuti perang Jamal dan Shiffin karena menghindari terjadinya fitnah. Beliau meninggal di Madinah. Semasa hidupnya, Nabi Muhammad dikelilingi sahabat-sahabat yang memiliki keunikan dan kelebihan. Baik dalam tampilan fisik maupun sifat mulia yang ditampakkannya. Ini kerap menjadi sebuah kelebihan para sahabat. Kelebihan dan keunikan mereka juga membantu Muhammad dalam menjalankan tugas kenabiannya. Salah satu sahabat tersebut adalah Muhamad Ibn Maslamah. Ia berperawakan tinggi dan besar. Hingga di kalangan sahabat, ia mendapatkan julukan ‘raksasa’. Meski tampilan fisiknya seperti itu, Maslamah merupakan seorang pendiam, pemikir, amanah, dan selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Ia juga dikenal sebagai orang pemberani. Dalam medan pertempuran, ia bahkan selalu berada di barisan terdepan.

Meski bernama Muhamad Ibn Maslamah, ia tidak terlahir sebagai Muslim. Namun ia merupakan generasi pertama di Yatsrib atau Madinah yang memeluk Islam. Ia masuk Islam di bawah bimbingan Musab ibn Umayr, yang merupakan utusan pertama Nabi Muhammad di Madinah. Muhamad Ibn Maslamah memeluk Islam sebelum orang-orang yang berpengaruh di Madinah memeluk Islam, seperti Usayd ibn Hudayr dan Sad ibn Muadh. Tak heran jika ia selalu bergabung dalam setiap pertempuran untuk mempertahankan kemuliaan Islam. Pernah sekali ia tak bergabung dalam sebuah pertempuran yaitu Perang Tabuk. Sebab saat itu ia mendapatkan tugas bersama sahabat Ali bin Abi Thalib agar tetap di Madinah untuk menjaga kota tersebut. Nabi Muhammad melihat pula kesetiaan dan kegigihannya dalam membela Islam. Beliau tak jarang pula mempercayakan pasukan Islam kepada Maslamah. Pada Perang Uhud, ia dipercaya untuk membawahi 50 prajurit dan memberinya tugas untuk melakukan patroli sepanjang malam di perkemahan pasukan Islam.

Dalam peperangan tersebut, pasukan Islam sedikit kewalahan dalam menghadapi musuhnya. Saat itu, sekitar tujuh puluh prajurit Muslim gugur dan lainnya kocar-kacir menyelematkan diri. Sedangkan prajurit lainnya, termasuk Maslamah, membentuk pasukan kecil untuk melindungi keselamatan Nabi Muhammad. Semangat berkorban demi Islam juga terlihat dalam peristiwa lain. Pada masa awal Rasulullah Muhammad tinggal di Madinah, ia mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi di kota tersebut. Namun pemimpin Yahudi melanggar perjanjian tersebut. Dan membujuk suku-suku lainnya yang ada di Madinah untuk melakukan pemberontakan. Mereka melakukannya dengan cara adu domba hingga melemahkan kekuatan umat Islam di Madinah. Salah satu kelompok Yahudi yang melakukan penghasutan adalah Bani Qaynuqa. Namun upaya mereka dapat dipatahkan dan Rasul memerintahkan mereka keluar dari Madinah secara damai. Sayang, kejadian ini tak menyurutkan orang-orang Yahudi menghentikan perlawanan.

Salah satu tokoh perlawanan adalah Kab ibn al-Ashraf. Saat itu, ia adalah pihak yang sangat membahayakan keutuhan umat Islam. Rasul berpikir bahwa keadaan ini harus dicarikan pemecahannya. Kemudian Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, siapa yang akan menjadi sukarelawan untuk melakukan pembicaraan dengan Kab ibn al-Ashraf. Tak lama kemudian, Muhamad ibn Maslamah mengajukan dirinya untuk mengemban tugas tersebut. Meski ia pun akhirnya bingung bagaimana caranya berhadapan dengan Kab. Menurut sebuah riwayat, ia bahkan mengurung diri di rumahnya selama tiga hari tanpa makan dan minum, memikirkan bagaimana menghadapi Kab. Rasulullah akhirnya mendengar kabar tersebut lalu memanggil dan menanyakan mengapa Maslamah sampai melakukan hal itu. Saat itu Maslamah menyatakan bahwa ia telah telanjur sanggup menghadapi Kab namun belum menemukan cara yang tepat untuk menghadapinya.

Rasul yang bijak, menenangkan gejolak hati yang dialami Maslamah dengan mengatakan bahwa apa yang harus Maslamah lakukan adalah hanya berusaha. Setelah mendengar nasihat tersebut, Maslamah merasa lebih tenang. Dan bergegas menemui sahabat lainnya untuk meminta masukan, termasuk kepada Abu Nailah, yang sebelumnya adalah saudara Kab ibn al-Ahsraf. Di saat lain, tepatnya tahun keempat hijrah, Nabi Muhammad menemui sebuah suku Yahudi yaitu Bani Nadir untuk meminta bantuan atas sebuah masalah. Namun ternyata suku tersebut sedang merencanakan upaya pembunuhan terhadap Nabi. Segera Nabi kembali ke pusat kota Madinah. Ia memanggil Muhammad Ibn Maslamah dan mengirimnya ke suku tersebut. Maslamah membawa perintah dari Nabi bahwa Bani Nadir harus meninggalkan Madinah dalam jangka waktu sepuluh hari. Ini dilakukan karena keculasan mereka. Beragam kepercayaan ini merupakan bukti bahwa Muhamad Ibn Maslamah merupakan sahabat yang setia, pemberani, dan jujur.

Kepercayaan yang ia dapatkan tak hanya selama masa hidup Nabi. Setelah masa hidup Nabi, Maslamah juga mendapatkan kepercayaan yang berlimpah. Contohnya, pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Khattab, ia dipilih menjadi salah satu menteri. Tak hanya itu, ia juga dianggap sebagai teman dan penasihat terpercaya sang khalifah. Sebelum dia diangkat menjadi menteri, ia dikirim ke Fustat, Mesir, untuk menopang pasukan Amr Ibn Al-Aas. Karena saat itu Amr memang meminta Khalifah Umar untuk mengirimkan bala bantuan untuk memperkuat ekspedisinya. Umar mengirimkan empat detasemen yang setiap detasemen terdiri dari seribu prajurit. Salah satu detasemen tersebut dipimpin oleh Muhamad Ibn Maslamah. Kepada Amr, Umar menyampaikan sebuah pesan bahwa ia mengirimkan Muhamad Ibn Maslamah untuk membantu meraih kejayaan dalam menjalankan misinya. Maka Amr harus menerima Maslamah dan memaafkannya jika Maslamah melakukan sebuah kesalahan.

Nyatanya, Maslamah memberikan kontribusi yang berharga bagi kesuksesan misi yang dijalankan Amr di Fustat tersebut. Setelah kepemimpinan Umar digantikan oleh Usman Ibn Affan, Maslamah juga tetap mendapatkan kedudukan yang terhormat di mata khalifah ketiga tersebut. Nahas, di kemudian hari ia meninggal bukan karena pertempuran melawan musuh. Ia terbunuh pada saat terjadi perang saudara antar umat Islam. Kala itu ia tak lagi mau menggunakan pedang yang diberi oleh Rasulullah Muhammad dan selalu ia gunakan dalam setiap pertempuran. Ia tak tega untuk menhujamkan pedang kepada saudaranya sesama Muslim. Ia meninggal dalam usia 77 tahun.