Abu Abdillah an Nu'man bin Basyir al Anshari

Abu Abdillah an Nu'man bin Basyir Sahabat AnsorNu'man ibn Basyir merupakan seorang sahabat Nabi dari golongan Ansar yang lahir pada tahun 1 Hijrah. Adapun ayahnya yang bernama Basyir ini mati syahid bersama Jenderal Kholid bin Walid pada tahu 12 H. setelah perang Yamamah. Ini bermakna beliau sebaya dengan Abdullah ibn Zubair. Kelahiran beliau bersama Abdullah berjaya menyangkal fitnah kaum Yahudi Madinah sekaligus memberi sokongan moral kepada umat Islam ketika itu. Rasulullah S.A.W mengatakan bahawa kelak beliau akan mati syahid dalam satu pertempuran.

Hidup pada tahun 1-64 H. Beliau adalah Sahabat Nabi yang lahirnya di Madinah setelah Nabi hijrah berjalan 4 bulan. Jadi ini Sahabat Anshor yang pertama kali setelah hijrah. Selain sebaya, Nu'man merupakan teman rapat kepada Abdullah ibn Zubair. Bakat kepimpinan yang ada pada beliau menarik perhatian Abdullah lalu Nu'man dilantik sebagai Gabernur ketika wilayah Hijaz berada di bawah kekuasaan Abdullah ibn Zubair. Dalam mempertahankan wilayahnya, beliau terkorban dalam pertempuran menentang kerajaan Bani Ummaiyyah di bawah pemerintahan Marwan bin al-Hakam.

Kemudian berdomisili di Syam da wafatnya terbunuh di Desa Himash di negara Syam pada bulan Dzul Hijjah 64 H.menurut Ibnu Abi Khoitsamah wafatnyapada tahun 60 h. Beliau di dalam meriwayatkan hadits-hadits Nabi semua berjumlah 114 buah hadits, yang antara hadits Bukhori dab Muslim ada 5, yang di Bukhori saja hanya 1, yang di Muslim saja ada 4 hadits. Beliau adalah Sahabat Anshor yang pertama kali berbai’at dengan kholifah Abu Bakar as Shiddiq Ra. dan ikut ‘aqobah tsaniyah. Ikut perang Badar, Uhud dan semua perang yang diikuti beliau Nabi Saw.